"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

СИСТЕМНИ СЪОБЩЕНИЯ:

От 23.04.2015 г. "Спектър" АД използва нов оперативен подпис "Spektar Secondary Qualified CA". Във връзка с горното са уведомени всички институции, предоставящи услуги чрез КЕП и са публикувани промени в Наръчник на потребителя на "Спектър" АД в качеството му на доставчик на удостоверителни услуги.

В периода 23.04.2015 - 18.05.2015 г. повече от 2/3 от клиентите на "Спектър" АД в качеството на доставчик на удостоверителни услуги са подновили безплатно своите електронни подписи чрез "Spektar Secondary Qualified CA".

Всички клиенти, които не са подновили своите електронни подписи, могат да го направят безплатно до 30.06.2015 г.

Считано от 18.05.2015 г., 10:48 ч. оперативното удостоверение Spektar Qualified CA е включено в CRL на базовото удостоверение Spektar Root CA със статус "superseded" (заменен).

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС — ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ:

 SpektarPersonalQualified сертификат за КЕП
     за физическо лице за 2 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T
50.00 лв/бр. без ДДС | 60.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 SpektarOrgQualified сертификат за КЕП
     за организация/търговец за 2 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T

66.67 лв/бр. без ДДС | 80.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 SpektarPersonalUniversal сертификат за КЕП
     за физическо лице за 1 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T

25.00 лв/бр. без ДДС | 30.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 SpektarOrgUniversal сертификат за КЕП
     за организация/търговец за 1 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T

41.67 лв/бр. без ДДС | 50.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
61.70 лв/бр. без ДДС | 74.04 лв/бр. с ДДС
Защита и управление на електронни документи,
Time Stamp удостоверяване на дата и час:

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.