"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
	
  От 23.04.2015 г. "Спектър" АД използва нов оперативен подпис "Spektar Secondary Qualified CA".
Във връзка с горното са уведомени всички институции, предоставящи услуги чрез КЕП и са публикувани промени в
Наръчник на потребителя на "Спектър" АД в качеството му на доставчик на удостоверителни услуги.

В периода 23.04.2015 - 18.05.2015 г. повече от 2/3 от клиентите на "Спектър" АД в качеството на доставчик на
удостоверителни услуги са подновили безплатно своите електронни подписи чрез "Spektar Secondary Qualified CA".

Всички, клиенти, които не са подновили своите електронни подписи, могат да го направят безплатно до 30.06.2015 г.

Считано от 18.05.2015 г., 10:48 ч. оперативното удостоверение Spektar Qualified CA е включено в CRL на базовото
удостоверение Spektar Root CA със статус "superseded" (заменен). 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС — ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ:

50.00 лв/бр. без ДДС | 60.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
66.67 лв/бр. без ДДС | 80.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
25.00 лв/бр. без ДДС | 30.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
41.67 лв/бр. без ДДС | 50.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
61.70 лв/бр. без ДДС | 74.04 лв/бр. с ДДС
Защита и управление на електронни документи,
Time Stamp удостоверяване на дата и час:

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.