1.4. Подаване на необходимите документи

Заверете документите според посочените изисквания. Изпратете ни попълнени пълния комплект документи на адрес: гр. София 1000, ул. „Карнеги” № 11А, „Спектър” АД. За Ваша сигурност изпратете пощата с препоръчано писмо.