1.6. Проверка на въведените от RA клиентски данни

В персоналният си профил имате възможност да проследявате етапите в поле „Статус от процеса”, а в поле „Управление” да участвате в самия процес.  Прегледа на въведените данни става след като се използва препратката „Преглед на документи”.

Екран 3

Екран 4

 

В случай, че въведените данни не са коректни можете да използвате опцията „Отказвам данните”. Системата ще Ви отведе на страница, в която ще имате възможност да опишете и коригирате установените от Вас грешки.

Екран 5

Екран 6

Екран 7

Екран 8