1.7. Генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронна заявка

Ако сте съгласни с въведените данни, пристъпете към генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронната заявка за съответния сертификат, като спазвате инструкциите от екрана.

Внимание: За да пристъпите към генериране е необходимо предварително да сте се снабдили със смарт карта и четец. Списък с препоръчителните доставчици на устройствата можете да намерите в раздел „Смарт карти и четци” от главната страница. Системата ще Ви напомни да поставите Вашата смарт карта в четеца, в случай че забравите (Екран 11).

Екран 9

 

Екран 10

Екран 11

Екран 12

Екран 13

 

Екран 14

Екран 15