1.8. Проверка на електронната заявка в регистриращия орган на ДУУ

При заплатена от Вас услуга и установена достоверност на електронната заявка, в RA удостоверяват нейната валидност и се стартира процеса по издаване на сертификат.

 

Екран 16