1.9. Изтегляне на заявения сертификат

От персоналния си профил пристъпете към изтегляне на Вашия сертификат като следвате инструкциите от екрана.

Екран 17

 

Екран 18

Екран 19

Екран 20

Екран 21

Екран 22