2.2. Проверка за наличен инсталиран цифров сертификат на компютъра

За да видите дали има инсталиран сертификат, от главното меню изберете Tools и след това Internet Options

 

Екран 31

 

След това избирате таба Content и менюто Certificates

Екран 32

 

В примера по-долу, се вижда че има наличен сертификат. В случай, че полето е празно е необходимо да се инсталира.

 

Екран 33