3.2. Подаване на електронна заявка за подновяване на удостоверение за електронен подпис

Процедурата по генериране и подаване на електронна заявка се извършва през Вашият персонален профил.

След като влезете във Вашия профил е необходимо да използвате препратката Подновяване на сертификат, намираща се в полето Управление.

Процедурата по подновяването на сертификат може да бъде извършена по два начина- чрез генериране на нова двойка ключове и чрез използване на съществуващата двойка ключове. ДУУ Спектър препоръчва да подновите Вашия сертификат чрез генериране на нова двойка ключове.

 

Екран 51

 

3.2.1. Процедурата по подновяване действието на удостоверението с генериране на нова двойка ключове

След като изпълните действията, описани в т. 1.2 се визуализира следния екран:

Екран 52

След като  маркирате „Генериране на нова двойка ключове”, продължете с таб . Пристъпете към генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронната заявка за съответния сертификат, като спазвате инструкциите от екрана.

Внимание: За да пристъпите към генериране е необходимо от падащото меню CSP да посочите устройство, съответстващо на Вашият драйвер за смарт-карти.

Екран 53

 

Въведете Вашият ПИН код.

 

Екран 54

 

На екрана Ви ще се визуализира текст Generate public/private key. След като генерирането премине успешно, се появява следният екран:

 

Екран 55

 

Екран 56

 

3.2.2. Процедурата по подновяване действието на удостоверението без да се генерира нова двойка ключове

 

ДУУ като доставчик на удостоверителни услуги допуска подновяване на удостоверение за универсален електронен подпис чрез използване на съществуващата двойка ключове еднократно, с цел да се намали риска от компрометирането й.

След като изпълните действията, описани в т.1.2 се визуализира следния екран:

Екран 57

 

Продължете с , без да маркирате „Генериране на нова двойка ключове”

Потвърдете с  следващото системно съобщение:

 

Екран 58

 

За да пристъпите към подновяване на удостоверение без да се генерира нова двойка ключове е необходимо да натиснете бутонът

Внимание: На този етап от процеса по преиздаване на сертификат падащото меню CSP не е активно (не е необходимо да посочвате модел устройство), тъй като системата не извършва генериране на нова двойка ключове.

Екран 59

 

Потвърдете с

 

Екран 60

 

Въведете Вашият ПИН код.

Екран 61

 

Екран 62