3.3. Изтегляне на заявения сертификат

            От персоналния си профил пристъпете към изтегляне на Вашия сертификат като следвате инструкциите от екрана.

 

Екран 63

 

Екран 64

 

Екран 65

 

Екран 66