"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
Потребителско ръководство как да попълним заявка за подновяване на удостоверение (бланка образец 6)

Данни за удостоверение

Моля, впишете тук информацията така, както е записана във Вашето удостоверение.

L - Област  (Екран 4);

О - Наименование на организацията/търговеца (при фирмените сертификати) или трите имена (при личните сертификати) (Екран 5);

OU - БУЛСТАТ,или ЕГН (Екран 6);

CN - Пълно име на Автора (Екран 7);

Serial number [сериен номер] (Екран 8);

В полето, където се изисква да напишете типа на удостоверение вижте от екран 9.


Как да видите данните от Удостоверението си:

Екран 1


Екран 2


Екран 3


Екран 4


Екран 5


Екран 6


Екран 7


Екран 8


Екран 9

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.